Puhelinvaihde: 010 381 147
Osuuskunta Maitosuomi
Extranet login Extranet login
Osuuskunta Maitosuomi

Ajankohtaista

On juostava, jotta pysyy edes paikallaan


01.09.

Positiiviset uutiset maitosektorilla ovat olleet melko vähäisiä viime vuosina. Maailmalla tuotteiden hinnat ovat hieman kohonneet, todellista suurta muutosta hidastaa EU:n varastoissa oleva suuri maitojauhemäärä, yli 300 miljoonaa kiloa, mikä hidastaa hintojen nousua. Voin korkea hinta lämmittää hieman, kuitenkin Valionkin myymä voimäärä on niin pieni, että sillä ei merkittävää tilityshinnan nostoa aikaan saada. Toki heinäkuun alusta pieni hinnan nousu saatiin aikaan.

 

Vaikka viime vuosina epävarmuus maitosektorilla on lisääntynyt, niin tietyt asiat pysyvät. Valio tarvitsee maitoa nyt ja tulevaisuudessa. Se helpottaa osaltaan tulevaisuuden suunnittelua.

 

 

Moni maitotilayritys on käynyt elokuun 2014 jälkeen suoranaista selviytymistaistelua. On luonnollista, että tilatasolla akuutin kassakriisin hoitaminen on vienyt aikaa ja energiaa pidemmän aikavälin kehittämisajatuksilta ja koetellut tulevaisuuden uskoa. Pahin myrsky on ohitettu. Tosin Euroopan maitomarkkinat ovat edelleen hauraassa tilassa, eikä kukaan voi luvata, että lähivuodet mennään yhtäjaksoisesti ylöspäin. Pitkän aikavälin näkymät ovat joka tapauksessa positiiviset ja se on mahdollisen navettainvestoinnin kannalta hyvin olennainen asia

 

 

Omia voimavaroja kannattaa seurata aktiivisesti. Talouteen ja tuotantoon liittyvien tunnuslukujen seuraaminen on luonnollisesti tärkeää. Ilkka Pohjamo toi omassa Valma-kirjoituksessaan kesäkuussa esiin aineettomien resurssien kehittämisen tärkeyden. Esimerkiksi aineettomista resursseista voi nostaa oman osaamisen eri alueet. Valmistautuminen mittavaan investointiin voi peltopinta-alan hankkimisen sijaan alkaa kehittämällä osaamista.  

 

 

Maitosuomessa on mahdollista kehittää näitä omia osaamisia mm. nurmipienryhmissä ja utareterveyspienryhmissä. Tämä on se tie, mitä kautta voi tilan taloutta parantaa: osaamisen lisääminen kaikilla keskeisillä maidontuotannon osa-alueilla. Syksy ja alkuvuosi Maitosuomessa on varattu uuden vastuullisuusohjelman lanseeraamiseen ja siihen liittyvien käytännön kysymysten ratkaisemiseen, sen jälkeen tulemme panostamaan pienryhmätyöhön ja tähän yllämainittuun aineettomien resurssien kehittämiseen.

 

 

Uusi vastuullisuusohjelma otetaan käyttöön 1.1.2018 alkaen. Vastuullisuuslisän saaminen perustuu tilan itsearviointiin omasta toiminnasta. Näitä itsearviointimalleja tullaan käymään läpi syksyn 18 tilaisuudessa ympäri aluetta. Osuuskunnan tavoitteena on varmistaa, että mahdollisimman moni tila saa vuoden alusta vastuullisuuslisän eli yhden lisäsentin.

 

Miksi vaatimuksia lisätään kun tuotteiden hinnat menevät alas, eikä maidon hintaan ole näköpiirissä suuria muutoksia? Tämä on hyvä kysymys ja vastaus ei ole aivan yksinkertainen ja aukoton.

 

On juostava, että pysyy edes paikallaan. Kuluttajien vaatimukset eettiselle toiminalle ja eläinten hyvinvoinnille saavat koko ajan suurempaa huomiota ja painoarvoa. Onko tämä totta myös teoissa, vai pelkästään juhlapuheissa ja gallupeissa. Ohjaako kuluttajan käyttäytymistä pelkästään hinta, vai onko tuotantotavalla ja eläinten hyvinvoinnilla kuluttajien valintoja ohjaava vaikutus? Vientikaupassa jauheiden ja voin osalta tiedämme, että kauppoja hyville asiakkaille on helpompi saada, kun voimme osoittaa toiminnan laadukkuuden kaikissa ketjun eri kohdissa. Vaikuttavatko nämä asiat yksittäisen kuluttajan päätökseen kun valitaan jogurttipurkkia, maitoa tai juustoa? Meidän on pakko uskoa, että jossain vaiheessa tulevat vaikuttamaan, ja jos emme kehitä toimintaamme niin taannumme. Ei saa jäädä tuleen makaamaan. On juostava vaikka tilityshinnassa ei suuresti eteenpäin päästäkään.

 

Reima Luomala


Takaisin uutisiin