Puhelinvaihde: 010 381 147
Osuuskunta Maitosuomi
Extranet login Extranet login
Osuuskunta Maitosuomi

Ajankohtaista

Mistä lisää rahaa maitoketjuun?


01.03.

Tulos on tuottojen ja kulujen erotus. Tämän toki tietävät kaikki. Kustannuksiin pystytään tilakohtaisesti vaikuttamaan merkittävästi, ja tilojen kustannustasoissa on isoja eroja. Tuotot kuitenkin viime kädessä ratkaisevat maidontuotannon menestymisen. Tuotot muodostuvat hinnasta ja määrästä. Hintatasoon ei yksittäinen tila pysty juurikaan vaikuttamaan, tuottoihin vaikuttaminen on toteutettu kasvattamalla tilakohtaisia maitomääriä. Viimeisen puolen vuoden aikana näyttää vaihteeksi siltä, että kuluttajahinnat ovat olleet hienoisessa nousussa. Toivottavasti kuluttajahintojen positiivinen muutos jossakin vaiheessa heijastuu myös tuottajahintaan. Nämä hintamuutokset eivät kuitenkaan kompensoi vielä lähellekään sitä hintatason laskua, mikä tuli Venäjän rajan sulkeuduttua ja kiintiöiden poistumisesta johtuvaa maitomäärän kasvua.

Kustannussäästöjä haetaan myös Valiolla. Valio aloitti pääkonttoritoimintoja koskevat yhteistoimintaneuvottelut tuotannollis-taloudellisista syistä. Suunniteltava muutos on osa Valion toiminnan sopeuttamisen 3-vuotista hankekokonaisuutta, jolla tavoitellaan kilpailukyvyn ja liiketoiminnan kannattavuuden parantamista. Neuvotteluiden piirissä on noin 660 henkilöä pääkonttoritoiminnoista. Henkilöstön vähentämistarpeen on arvioitu olevan 80-100 henkilöä.

 

Karhisen raportti

Pääministeri Juha Sipilä ja maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä antoivat Reijo Karhiselle viime vuonna toimeksiannon selvittää miten maatalouden yrittäjätuloa voidaan merkittävästi nostaa. Karhinen julkisti raporttinsa helmikuussa, ja sen ympärillä on käynnistynyt vilkas keskustelu. Julkisuudessa nousi ensimmäisenä esiin esimerkki, missä selvitysmies esittää tilatukien liikevaihtorajaksi 20 000 euroa. Maidontuotannon osalta tärkeitä raportissa olevia asioita ovat näennäisviljelyn tukeminen ja peltotukien pääomittuminen maan hintaan ja vuokriin. Poliittisesti näiden asioiden muuttaminen on vaikeaa. Maidontuotanto muodostaa koko maassa noin 40 % maatalouden liikevaihdosta ja meidän tulisi pystyä pitämään omista eduistamme huolta.  Muita merkittäviä asioita on tilusrakenteen kehittäminen, minkä avulla voidaan tilojen kustannustasoa merkittävästi laskea.

Edellä mainitut asiat liittyvät kustannusten pienentämiseen ja tukiin kohdentumiseen aktiiviviljelijöille. Toinen tärkeä asia on tuottojen nostaminen. Mitään pikalääkkeitä ei tähän ole tarjolla. Karhinen nostaa esille, että Suomessa on tarvetta löytää yhteinen tahtotila ja sävel koko ruokaketjun toimintaan. Keinoksi hän esittää Yhteistä Ruokapöytää. Tämä olisi foorumi, jossa ruokaketjun keskeiset osapuolet linjaisivat yhdessä ruokaketjun tulevaisuudenkuvan, tahtotilan ja kansallisen ruokastrategian suuntaviivat.  

 

Mehiläinen ja maitotilojen työterveyshuolto

Maitotilat ovat yrittäjiä, ja yrittäjien työkyvyn ylläpito on ensiarvoisen tärkeää.  Valiolla ja Osuuskunnilla on työterveyshuollon sopimus Mehiläisen kanssa. Nyt ovat Valioryhmän osuuskunnat yhdessä Mehiläisen kehittäneet Mai­totilayrittäjien tarpeisiin suunnitellun työterveyspalvelun. Liittymällä palveluun saat tukea hyvinvointiisi osuuskunnan valmiiksi neuvottelemilla edullisilla hinnoilla.

 

Reima Luomala

toimitusjohtaja


Takaisin uutisiin