Puhelinvaihde: 010 381 147
Osuuskunta Maitosuomi
Extranet login Extranet login
Osuuskunta Maitosuomi

Ajankohtaista

Miltä tulevaisuus näyttää maidontuotantokyselyn pohjalta


23.08.

Viime kevään aikana tehtiin maidontuottajille jälleen kysely, missä kartoitettiin tilakohtaisia tulevaisuuden suunnitelmia. Vastaava tutkimus tehdään vuosittain, näin pystytään tunnistamaan erilaiset muutokset ja niiden suunnat. Kyselyyn vastasi noin 1200 maitotilaa eripuolelta Suomea, eli otos oli melko hyvä.

 

Kaikkiin kyselyihin vaikuttaa aina kyselyhetken tilanne, tilanteen ollessa poikkeuksellisen huono heijastuu se myös vastauksissa. Kyselyn pohjalta voidaan selvästi havaita, että olemme nyt erittäin voimakkaan rakennemuutoksen keskellä, ja tilanne viiden vuoden kuluttua on oleellisesti toisenlainen verrattuna tähän päivään.

Kyselyn tietojen pohjalta on meillä koko maassa 2022 ainoastaan 3700 maitotilaa. Tämä tarkoittaa tilojen lukumäärän puolittumista reilussa viidessä vuodessa. Kirjailija Arvo Salolla oli kiihkeällä 60-luvulla slogan: ”tapa talonpoika päivässä”. Tämä on toteutunut jo pitkään, jatkossa vauhti kiihtyy ja laskennallisesti joka päivä lopettaa kaksi tuottajaa! Jos osuuskuntien hankintaosuudet pysyvät nykyisellään, on Valioryhmässä vuonna 2022 noin 3000 tuottajaa. Samalla tilojen keskikoko kasvaa poikkeuksellisen nopeasti. Keskilehmäluku tulee kasvamaan 38 lehmästä 70 lehmään/tila. Lehmien määrä tulee vähenemään 25 000:lla. Lehmien kokonaismäärä tulee olemaan 260 000, mikä on ennätyksellisen pieni luku. Samalla jo pari vuotta jatkunut voimakas keskituotoksen kasvu jatkuu. Keskituotosta nostetaan jalostuksella, karsimalla heikkoja lehmiä pois, parantamalla rehun laatua ja lisäämällä keskipoikimakertoja. Nämä kaikki ovat hyvin kannatettavia ja terveitä tapoja kasvattaa keskituotosta ja sitä kautta tilan maitomäärää.

 

Kyselyn pohjalta keskeisimmät toimenpiteet joihin tiloilla panostetaan, ovat säilörehun laatu määrä ja käytön lisääminen. Lisäksi nuorkarjan tiloja parannetaan. Investoinnit tulevat jatkumaan, mutta edelliseen kyselyyn verrattuna peruskorjausten osuus on kasvanut. Haetaan ehkä maltillisimmilla investoinneilla parannusta tilanteeseen. Maitosuomessa on meneillään investointeja ja hankkeita on runsaasti meneillään, mutta parsipaikka-avustusten kautta laskettuna on uusien parsipaikkojen syntyminen puolittunut verrattuna vuosiin 2013 ja 2014.

 

Maitomäärän kehittyminen on se asia, mitä seurataan erittäin tarkasti. Venäjän rajan sulkeuduttua ohjautuu merkittävä osa maidosta jauheena maailmanmarkkinoille. Kyselyn pohjalta näyttää, että Suomen kokonaismaitomäärässä ei tapahdu merkittäviä muutoksia. Viimeisen viidentoista vuoden aikana Suomen maitomäärä on liikkunut välillä 2,19- 2,38 miljardia litraa. Jatkossakin tässä haarukassa tullaan olemaan, vaikka tuottajien lukumäärä putoaa rajusti. Merkittävin vaikutus maitomäärän kehittymiseen on se, jatkuuko keskituotoksen nousu suunnitellusti.

 

Suomi on luontaista maidontuotantoaluetta, ja meidän tulisi hyödyntää näitä vahvuuksia. Jatkossakin maidontuotanto tulee olemaan järkevin tapa viljellä maata näillä leveysasteilla. Uusi tilanne vaatii uudenlaista ajattelua ja toimintaa, jotta toiminta voidaan pitää kannattavana.

 

Reima Luomala

 


Takaisin uutisiin