Puhelinvaihde: 010 381 147
Osuuskunta Maitosuomi
Extranet login Extranet login
Osuuskunta Maitosuomi

Ajankohtaista

Millaisille odotuksille rakennan tulvaisuutta?


27.11.

Maidontuotanto on hyvin pääomavaltaista toimintaa. Kun tilalla tehdään yleensä pitkä työura, 30—40 vuotta, tarkoittaa tämä sitä, että isäntäpari joutuu useinkin rakentamaan vähintään kaksi navettaa jos aikoo huolehtia omalta osaltaan tilan elinkelpoisuuden säilymisestä. Rakentamisprojektit ovat aina taloudellisesti riskihankkeita, ja sitovat tilan tuloksen pitkäksi aikaa. Menestyvää tilaa ei kuitenkaan voi syntyä, ellei tuotannon edellytyksiä pidetä ajan vaatimusten mukaisina. Isot investointipäätökset laittavat aina miettimään mitä tulevaisuus tuo tullessaan, ja minkälaisille odotuksille päätökset rakennetaan.

 

Suomen olosuhteissa nurmi on se minkä varaan tulevaisuutta voi rakentaa. Tämäkin vuosi opetti paljon. Nurmisadosta tuli kuitenkin kohtuullinen, joissain paikoissa jopa ennätyshyvä, vaikka kesän olosuhteet olivat mitä olivat. Toki korjuuaika oli haastava ja monin paikoin korjuuta jouduttiin venyttämään aina sateiden väliin. Lopputulemana tiloilla on pääsääntöisesti riittävästi säilörehua sisäruokintakautta varten. Jos tilan toimeentulo on pelkästään viljan varassa, on tilanne varsin huono.

 

 

Tällainen vuosi antaa myös oikeutuksen maidon- ja naudanlihantuotannolle yleisemmin, jos suomalaisten ruokkiminen olisi pelkästään viljanviljelyn ja kotimaisten valkuaiskasvien varassa, puhuttaisiin ruokapulasta. Toki nykyaikana ei vauraassa maassa pulaa pääse syntymään, mutta joissain olosuhteissa saattaa ruoan tuominen maahan vaikeutua oleellisesti. Tämä pitää muistaa kun puhutaan maidontuotannon oikeutuksesta. Tulevaisuutta voi rakentaa maidontuotannolle, koska käytämme siinä sellaisia resursseja, jotka muuten jäisivät hyödyntämättä.

 

 

Tulevaisuutta rakennettaessa täytyy myös hyväksyä se tosiasia, että hintojen vaihtelu ei tule vähenemään. Meidän täytyy osata elää ”nuukasti”, ottaa eurot pois aina kun mahdollista. Tämä tarkoittaa mm. tuotantopanosten hankintaa, lehmien keskituotosta ja nurmen keskisatoa. Tällainen osaaminen on edellytys menestymiselle. Maitosuomi tulee panostamaan tulevana vuonna entistä enemmän tilojen osaamisen kehittämiseen käynnistämällä Maitoakatemia-pienryhmätoiminnan yhdessä A-tuottajien kanssa. Ryhmissä vaihdetaan kokemuksia ja parhaita käytäntöjä tilojen välillä. Maitoakatemiatoiminnasta kerrotaan tammikuun omistajakirjeessä enemmän. Myös osuuskunnassa tulee elää nuukasti ja hakea sellaisia yhteistoiminnan muotoja, jotta voimme tuottaa palvelut omistajille kestävästi ja tehokkaasti.

 

 

Haluan antaa parhaat kiitokset kaikille maidontuottajillemme vuoden aikana vaikeissa olosuhteissa tehdystä laadukkaasta ja tinkimättömästä työstä. Henkilökunnalle ja yhteistyökumppaneille suuret kiitokset sitoutuneesta suhtautumisesta yhteisiin tavoitteisiin. Tehdään tulevasta vuodesta vielä parempi!

 

Reima Luomala

Toimitusjohtaja


Takaisin uutisiin