Puhelinvaihde: 010 381 147
Osuuskunta Maitosuomi
Extranet login Extranet login
Osuuskunta Maitosuomi

Ajankohtaista

Markkinaoikeuden päätös


01.08.

Valio on aikanaan kilpailulainsäädännön perusteella tulkittu olevan määräävässä markkina-asemassa Suomessa. Yritykselle, jonka tulkitaan olevan määräävässä markkina-asemassa, on lainsäädännössä asetettu varsin paljon erilaisia rajoitteita markkinoilla toimimisen suhteen, osittain jopa kohtuuttomankin tuntuisia. Useissa maissa nämä rajoitteet ovat ohimeneviä, mutta Suomessa ne on säädetty pysyviksi. Tästä johtuen esim. vuodesta 2000 alkaen on kilpailulainsäädännöllisin keinoin rajoitettu ja säädelty voimakkaasti Valio mahdollisuuksia hinnoitella tuotteitaan markkinoilla. Samalla kilpailijoille on myös annettu oikeus tukeutua raaka-ainehankinnassaan suurelta osin Valion hankkimaan maitoon. Tällä kilpailijat ovat mm. voineet tasoittaa viikoittaiset ja vuosittaiset tuotantovaihtelunsa ja vastaavasti se on syventänyt Valion vastaanottaman maidon määrällistä vaihtelua.

 

Kun Arla-Ingman 2009 ryhtyi tuomaan ruotsalaista maitoa Suomeen ja pakkaamaan sitä perusmaidoiksi kotimaisen maidon ohella, kiristyi kilpailutilanne markkinoilla merkittävästi. Kilpailijoiden alempi hinnoittelu johti nopeasti siihen, että Valio menetti markkinaosuuttaan erityisesti Etelä-Suomen parhailla markkina-alueilla. Kun Valio joutui markkinaosuuksien pudotessa alentamaan tukkuhintatasoaan perusmaidoissa, teki Arla-Ingman asiasta kantelun Kilpailuvirastolle (nyk. Kilpailu ja kuluttajavirasto). Asia meni aikanaan markkinaoikeuden ratkaistavaksi ja päätös tuli julkiseksi kesäkuussa.

 

Markkinaoikeudessa asian käsittelyä johtanut ylituomari Kimmo Mikkola sanoo ” Siinä on hiuksen hieno ero, mikä on terveen kilpailun aiheuttamaa hinnan laskua ja mikä saalistushinnoittelua…” Tässä tapauksessa vaikka Valion markkinaosuuden menetys jatkui vielä hintojen alentamisen jälkeenkin, tulkittiin tätä ”hiuksen hienoa eroa” markkinaoikeudessa Valion vahingoksi ja määrättiin Suomen tähän asti suurin seuraamusmaksu. Myös Valiolla on lain mukainen oikeus puolustautua, mikäli sen markkinaosuus on uhattuna. Valio katsoo toimineensa asiassa lainsäädännön sallimalla tavalla. Jo asian ennakkotapaus-luonteen johdosta on välttämätöntä, että päätös saadaan korkeimmalta mahdolliselta tasolta. Valio hakeekin valituslupaa korkeimmalta hallinto-oikeudelta ja tulee valittamaan markkinaoikeuden päätöksestä.

 


Takaisin uutisiin