Puhelinvaihde: 010 381 147
Osuuskunta Maitosuomi
Extranet login Extranet login
Osuuskunta Maitosuomi

Ajankohtaista

Maito on taitoa


31.07.

Kesäkuussa osallistuin osuuskunnassamme maitotilan auditointiin. Auditoija oli merkittävä viennin asiakas. Jälleen kerran oli kaikki tilalla dokumentoitu tieto ja raportit auditoinnin ydin. Tiedot käytiin tarkasti läpi mm. Nasevasta, Valmasta, itsearviointi-lomakkeesta, lääkeainekirjanpidosta, siemennystiedoista ja ruokintasuunnitelmasta.

 

Vastuullinen maidontuotanto ei ole mitään uutta vaan jatkuvaa toiminnan kehittämistä toivottuun suuntaan. Kaikki haluamme tehdä hyvää työtä ja saada lopputulokseksi parhaan tuotteen tai raaka-aineen. Näin myös maidontuotannossa. Keskilehmäluku tilaa kohti kasvaa tasaisella vauhdilla ja on nyt noin 43 lehmä/tila kun se -80 luvulla oli keskimäärin 15 lehmää/tila. Silloin oli vielä mahdollista tehdä tilan tapahtuma kirjaukset vihkoon tai sitten vain ”muistettiin”.

 

 

Missä on tänä päivänä kirjaukset tai missä niiden pitäisi olla meidän vastuullisessa maidontuotannossa. Kaikki on Valmassa tai Nasevassa! Valma uudistettiin vuoden vaihteessa ja se pitää sisällään paljon uutta tietoa verrattuna vanhaan Valmaan. Noin 80 % maidontuottajista käyttää tänään Valmaa, koska siellä on kaikki tieto meijeriin lähetetystä maidosta. Tänä syksynä Valmassa avataan itsearviointilomake joka on osa vastuullisuuslisää. Tila täyttää itsearviointilomakkeen suoraan Valmaan.

 

 

Naseva on nautaeläinten terveydenhuoltojärjestelmä joka sisältää mm. eläinten hyvinvoinnin, maidontuotannon hygienian ja lakisääteisen lääkekirjanpidon. Nasevaa käyttävät maidontuottajat, eläinlääkärit, meijerit ja teurastamot. Julkisten hankintojen toimijat voivat niin halutessaan myös kirjata Nasevan käytön yhdeksi hankinnan ehdoksi. Nasevassa on tällä hetkellä noin 70 % maidontuottajista. Vastuullisuuslisän saamiseksi yhtenä ehtona on että tila on Nasevassa ja on valtuuttanut meijerin näkemään tiedot.

 

 

KPI-avain on joukko avaintunnuslukuja, joilla mitataan yrityksen suorituskykyä. Valiolaiset maitotilat voivat syyskuun puolessa välissä ottaa käyttöön KPI-avaintunnusluvut mm. Valmassa. KPI-avain mittareista voit itse valita mieleiset ja asettaa tavoitteet päivä, viikko, kuukausi tai vuositasolle. Tuloksia voi seurata joko mobiililaitteella tai tietokoneella. KPI-avain on apu päivittäiseen johtamiseen ja kokoaa päivittäiset mittarit useasta lähteestä yhteen paikkaan ja näkymään. Tiedot tulevat Valion, Faban ja Proagrian tietokannoista ja mitattavat tulokset ”on line” tasolla. KPI-avain tunnuslukuseuranta on käytössä ainoastaan Valiolaisilla maitotiloilla. Tunnuslukuseuranta on erinomainen työkalu jokaiselle maitotilalle päivittäisessä työssä.

 

 

Maitosuomi järjestää syksyllä useita infopäiviä eri puolella maakuntaa ja silloin käymme läpi laatu- ja tuotantotapasopimusta, Valmaa, Nasevaa ja KPI-avainta. Tarkista Omistajakirjeestä ja ilmoittaudu tilaisuuksiin. Edelleen vanha sanaparsi pätee: Ei oppi ojaan kaada, eikä tieto tieltä työnnä.

 

Hyvää kesän jatkoa ja syksyllä nähdään Info-päivillä.

Ann-Charlott Kjerp

Hankintapäällikkö, Maitosuomi


Takaisin uutisiin