Puhelinvaihde: 010 381 147
Osuuskunta Maitosuomi
Extranet login Extranet login
Osuuskunta Maitosuomi

Ajankohtaista

Maidontuotannon määrä ja kotimaan kulutuksen taso ratkaisevat


05.06.

Suomen maitomäärä on pysynyt koko EU-aja hyvin samalla tasolla. Määrä on noin 2.3 miljardia litraa. Pientä vaihtelua on vuosien välillä ollut. Tuottajien lukumäärä on vastaavana aikana pudonnut noin 30 tuhannesta reiluun kuuteen tuhanteen. Juotavan maidon kulutus on vähentynyt, eikä kasvava juustojen ja rahkojen kulutus ole kyennyt kompensoimaan muutosta. Maitotuotteiden kokonaiskulutus on alentunut noin 1-2 %. Tämä tarkoittaa sitä, että parissa vuodessa on vähentynyt keskisuuren meijerin pakkaaman määrän verran maitoa markkinoilta. Tässä on myös yksi syy miksi kaupan merkkien hintakisa on niin kovaa. Taistellaan pienevän markkinan markkinaosuuksista. 

 

Kokonaiskulutuksen alentumien on huolestuttavaa. Tämä alenema on pitkä ajan trendi, jota ilmastonmuutoksen ympärillä käytävä keskustelu tulee vahvistamaan. Kaikesta huolimatta maitotuotteiden kulutuksen taso tulee Suomessa säilymään korkeana. Kokonaiskulutuksen laskun hidastaminen tai jopa kulutuksen kääntäminen on suuri haaste tuotekehitykselle ja markkinoinnille. Jos siinä ei onnistuta, tulee paineita tuottajahintaa kohtaan. Tarvitsemme nyt laktoosittomien tuotteiden kaltaisia innovaatioita, joilla saadaan sekä volyymia että hintaa kotimarkkinalta. Jos kulutus laskee nykytahtia, tai jopa kiihtyy, joudumme viemään entistä suuremman osan maidosta kansainvälisille markkinoille.

 

Maailmalla maidon kulutuksen ennakoidaan kasvavan. Kasvu tulee pääosin kehittyvistä maista, Kiinasta, Aasian maista ja Afrikasta. Näiden markkinoiden haaste meidän kannaltamme on siinä, että hintataso on matala. Lisäksi olemme varsin pieni toimija kansainvälisesti. Valiolla on vientiosaamista lähinnä Itämeren alueella, kansainvälisillä markkinoilla olemme aivan liian paljon maitojauheen ja teollisuusvoin varassa. Näiden tuotteiden kääntäminen kannattavimmiksi on hidas ja vaikea prosessi.

 

Kotimaassa ovat kuluttajahinnat olleet pienessä kasvussa, mutta jos kulutus laskee ja Suomen maitomäärä pysyy ennallaan, ohjautuu koko ajan entistä suurempi osa maidosta vientiin. Tuottajien määrä jatkaa laskemistaan entistä tahtia, toisaalta kannattavuuden varmistamiseksi tehdään laajennusinvestointeja. Myös me osuuskuntina kannatamme ja kannustamme tilatason kehittämistä. Meidän täytyy pitää huolta omien tilojen menestymisestä, sillä maito ei tunne enää rajoja. Kilpailu on globaalia. Maitokiintiöiden poistumisen myötä meiltä hävisi instrumentti, millä edes jollakin tapaa pystyimme vaikuttamaan maitomääriin. Maidontuotannon kannattavuuden parantamiseksi meidän tulisi löytää joku tapa, millä myös määriin voitaisiin vaikuttaa, estämättä kuitenkaan järkeviä tilatason hankkeita.

 

Maaseudun ja maaseutukuntien talouteen maidontuotannolla on iso merkitys. Yksi tila tuo keskimäärin kolme työpaikkaa. Lisäksi maidosta saadaan koko ketjuun liikevaihtoa noin euro/litra. Jos maidontuotanto Suomessa vähenee kannattavuusongelmista johtuen, näkyy vaikutus koko kansantaloudessa.

 

Reima Luomala

Toimitusjohtaja


Takaisin uutisiin