Puhelinvaihde: 010 381 147
Osuuskunta Maitosuomi
Extranet login Extranet login
Osuuskunta Maitosuomi

Ajankohtaista

Maidontuotannon kannattavuuden ylläpitäminen


02.11.

Maidontuotannon kannattavuutta peilataan yleensä siihen, miten maitomäärät Euroopassa muuttuvat, ja mihin suuntaan maitojauheen ja teollisuusvoin hintakäyrät osoittavat. Lyhyellä aikavälillä nämä ovatkin määrääviä tekijöitä hinnanmuodostumisessa. Toki myynnillisillä onnistumisilla ja tuotteiston kehittämisellä on myös iso rooli, ja näillä on Valiossa onnistuttu pitämään maidon hinta edes kohtuullisella tasolla.

Uusia uhkia tulee siitä, miten osaamme asemoida tilanteemme ilmastonmuutoskeskustelussa. Löydämmekö sellaisen yhteisen tahtotilan, jossa voimme kääntää muutoksen eduksemme, vai nähdäänkö eläinperäisistä tuotteista luopuminen osana ilmastonmuutoksen hillitsijänä. Tulevat vaalit ovat tärkeä virstanpylväs. Meidän tulee saada ymmärrystä toimialasta tuleville kansanedustajille.

 

Vaalikiimaa ilmassa

Vaaleihin on vielä aikaa, mutta selkeästi vaalitykkejä ollaan ajamassa asemiin. Poliittiset lakot on valjastettu vaalityöhön. Samoin seuraavista vaaleista odotetaan ilmastovaaleja. Ilmastovaalit tarkoittavat pahimmillaan sitä, että maatalous joutuu kärsimään ellemme saa läpi omia viestejämme, emmekä osoita puuttuvamme epäkohtiin. Meidän täytyy jatkaa omaa toimintaamme, riippumatta millainen hallitus maahan syntyy, ja mahdollisimman aikaisessa vaiheessa pyrkiä vaikuttamaan tuleviin kansanedustajiin. Meidän täytyy viedä oikeaa tietoa maidontuotannon positiivista vaikutuksista koko suomalaiseen yhteiskuntaan, ja erityisesti maaseudulle. Pahinta mitä saattaa olla tulossa on erilaiset ”haittaverot” kotieläintuotannolle. Jos kulutus kotimaassa oleellisesti pienenee, tulee koko elinkeinon kannattavuus merkittävästi heikkenemään.

 

Ilmasto ja maidontuotanto

Hiljattain julkistettu ilmastoraportti avasi portit, ja kaikki mediat ovat täynnä ilmastonmuutoksen syitä, syyllisiä sekä tapoja pelastaa maailma. Sekä maatalous, metsätalous että biotalous on nostettu tikunnokkaan ja kommentoijia riittää oikealta ja vasemmalta. Metsätalouden osalta kritiikki tuntuu ihmeelliseltä, koska tuskin koskaan Suomessa on metsiä hoidettu niin vastuullisesti kuin tällä hetkellä. Metsät kasvavat enemmän kuin mitä puuta korjataan. Tämä tieto on kaikkien käytössä. Silti eräät tahot haluaisivat museoida metsät pystyynkuoleviksi hiilivarastoiksi. Maatalouden päästöjen osalta tietoa on aivan liian vähän ja tieto on ristiriitaista. Maidontuotannolle elintärkeästä nurmesta saattaa tulla ilmastonäkökulmasta maailman pelastaja. Uudet tutkimustulokset tukevat tätä ajatusta. Maaperän kyky sitoa hiiltä on uskomattoman suuri. Suomalainen maidontuotanto on erilaista verrattuna Keski-eurooppalaiseen tai amerikkalaiseen malliin. Meillä tuotanto perustuu nurmiin, ja väkirehujen osuus on pieni. Tämä on meidän voimavaramme ilmastokeskustelussa. Ongelma on siinä, että monet kansainväliset julkaisut pohjautuvat keskimääräisiin lukuihin, eikä meidän nurmivaltainen, naudalle luontainen, ruokinta saa riittävästi painoarvoa.

Valion lupaus siirtymisestä kohti hiilineutraalia maidontuotantoa on tuottajien kannalta hyvä asia. Meillä on joukko tähän tähtääviä asioita jo valmiina. Esimerkkeinä panostaminen nurmiin ja säilörehuun, keskituotoksen kasvattaminen ja lehmien kestävyyden parantaminen. Samalla kun pelastamme ilmastoa, saamme myös lisää tuloja. On koko meidän elinkeinomme etu, jotta tässä pyrkimyksessä onnistutaan. Omistajakirjeessä on Juha Nousiaisen hyvä artikkeli tästä asiasta.


Takaisin uutisiin