Puhelinvaihde: 010 381 147
Osuuskunta Maitosuomi
Extranet login Extranet login
Osuuskunta Maitosuomi

Ajankohtaista

Kuluttajien ja markkinoiden toiveet vaikuttavat – lisäarvoa laadulla ja vastuullisella toiminnalla


23.11.

Viime kuukausina on ilahduttavasti tullut myös julkisuudessa esiin suomalaisen ruoantuotannon positiiviset piirteet. Esimerkkinä vaikka antibioottien käyttö, mikä on Suomessa merkittävästi kilpailijamaita vähäisempi, ja toimintatavat tiloilla ovat vastuullisia. Hallitus on linjannut, että julkisissa hankinnoissa tulisi olla kriteereinä ne vaatimukset, mitkä asetetaan vaatimuksiksi suomalaisille maidon ja lihantuottajille. Suomalaisen ruoan arvostus on kasvanut. Tämä on hyvä asia.

 

Suomessa tilanne maitotiloilla on erittäin hyvä. Joudumme kuitenkin kansainvälisillä markkinoilla kilpailutilanteissa myös osoittamaan ja todistamaan hyvän tilanteemme. Maidon laatu Suomessa on huippuluokkaa, samoin antibioottien käytön vähäisyys sekä torjunta-aineiden käytön vähäisyys. Nämä pystymme osoittamaan tilastoilla ja maidosta tehtävillä jäämäanalyyseillä. Faktojen lisäksi myös mielikuvat vaikuttavat. Tämän vuoksi joudumme panostamaan entistä enemmän siihen miltä asiat näyttävä, ja lisäksi kirjaamaan niitä asioita, mitkä jo nyt ovat pääosin hyvällä tasolla. Mielikuvien voima näkyi viimeisimpänä Amerikan presidentinvaaleissa, missä faktat jäivät mielikuvien jalkoihin.

 

Valioryhmässä on yhdessä osuuskuntien kanssa valmisteltu lähes kaksi vuotta Valiomaidon laatujärjestelmän uudistusta. Lähtökohtana on ollut nimenomaan asiakkailta ja kuluttajilta saatu palaute, ja tavoitteena on myynnin kasvattaminen. Uusi vastuullisuusmalli otetaan käyttöön Valioryhmässä 1.1.2018 alkaen. Uudistus pitää sisällään uusitut vastuullisen tuotantotavan ohjeet ja laatuhinnoittelun. Samalla järjestelmää yksinkertaistetaan niin, että laatutasoja on kaksi. Oleellisimmat uudistukset tuotantotapaohjeissa koskevat eläinten hyvinvointia ja terveyttä. Vasikoiden nupoutus tulee tehdä puudutusta ja kivunlievitystä käyttäen ja eläinten sorkat on tarkistettava ja tarvittaessa hoidettava vuosittain. Tilalla on oltava terveydenhuoltosuunnitelma ja tilan on kuuluttava Naseva-terveydenhuoltorekisteriin. Uudet tuotantotapaohjeet sisältävät suosituksen lehmien ja muun lypsykarjan laidunnukseen. Samoin suositus on, että kokonaan uuden navetan tulisi olla pihatto. Nämä molemmat ovat siis suosituksia, eivät pakollisia vaatimuksia.

 

Tässä uudistuksessa lähdemme siitä, että ne tuovat lisäarvoa ja lisää maitokatetta jaettavaksi omistajillemme Valion liiketoiminnan tuloksena. Tästä syystä uudistuksessa huomioidaan entistä paremmin myynnin ja markkinoinnin rooli viestinnässä asiakkaiden ja kuluttajien suuntaan. Tulevana vuonna Maitosuomessa panostetaan tämän uuden toimintamallin viestintään ja käyttöönottoon kentällä. Meillä tulee olemaan runsaasti tilaisuuksia, missä käydään tarkasti läpi mitä vaatimuksia tiloille tulee, ja miten on toimittava, jotta vastuullisuuslisän saa. Uudistus on välttämätön ja pystymme sen avulla saavuttamaan paremman taloudellisen tuloksen valiolaisten maitotilayrittäjien hyväksi.

 

Vuosi on lopuillaan ja toivotan kaikille maidontuottajille rauhallista Jouluaikaa ja hyvää tulevaa vuotta koko Maitosuomen henkilökunnan puolesta.

 

Reima Luomala

Toimitusjohtaja


Takaisin uutisiin