Puhelinvaihde: 010 381 147
Osuuskunta Maitosuomi
Extranet login Extranet login
Osuuskunta Maitosuomi

Ajankohtaista

Hyvää alkavaa maitovuotta


21.12.

Omistajakirjeissä on ollut perinteenä, että toimitusjohtaja kirjoittaa pääkirjoituksen. Hallituksessa mietittiin, tulisiko omistajakirjeeseen uutta näkökulmaa, jos myös hallinto osallistuisi vuorollaan pääkirjoituksien laadintaan. Vuoden 2017 ensimmäinen pääkirjoitus lankesi hallituksen puheenjohtajalle ja myöhemmin kirjoitusvuoro kiertää koko hallituspöydän.

 

Päättynyt vuosi oli maitotiloilla selviytymistaistelua. Maidon tuottajahinta ei ole ollut tyydyttävällä tasolla. Voin ja maitojauheen vientihinnat ovat kuitenkin olleet nousussa loppusyksyllä ja se antaa viitteitä paremmasta tulevaisuudesta. Tällä hetkellä on mahdoton ennustaa, onko hintojen nousu pysyvällä pohjalla vain tilapäinen markkinareaktio. Kotimaiset kuluttajat ovat edelleen varovaisia hankinnoissaan ja ruokahankinnoissa hinta on ollut ratkaiseva tekijä. Jos kotimaan talous lähtee nyt monen vuoden jälkeen ripeämpään kasvuun, heijastuu se myös maitotuotteiden kysyntään. Valion tuotekehitys toimii ja markkinoille tulee jatkuvasti uutuuksia, joiden maitotuotto on oleellisesti korkeampi kuin vanhojen ylikilpailtujen perustuotteiden. Valio tilittää kaiken ansaintansa maidonhintana osuuskunnille ja sitä kautta raakamaidolle.

 

 

Yksittäinen maitotilayrittäjä on edelleen haasteellisessa tilanteessa. Tarpeellisia ja välttämättömiä investointeja on tehtävä, vaikka taloustilanne onkin tiukka. Erityisesti nyt kannattaa investoida osaamiseensa, johon Maitosuomen omistajakirjeessäkin on välineitä. Jatkuvasti on alkamassa erilaisia koulutuksia ja projekteja, joita voidaan räätälöidä oman tilan kannalta sopiviksi.

 

 

Syksyn maito-ja karjapäivillä on yleinen kysymys koskenut Korkeimman hallinto-oikeuden tulevaa ratkaisua Valiota koskevassa syytöksessä väärästä perusmaitojen hinnoittelusta. Ratkaisu ei ole tullut vielä tätä kirjoitettaessa mutta se pitäisi tulla lähipäivinä. Oli ratkaisu sitten meille tuomitseva tai myönteinen, ei sillä ole ratkaisevaa saati sitten katastrofaalista merkitystä tuottajahinnalle. Prosessista on opittu ja tulkintaeroavuudet saavat nyt yksiselitteisen ratkaisun.


On uuden vuoden lupausten aika. Vaikka osuuskunnan luottamustoimet vievät osan ajastani, on kuitenkin oman maitotilan hoito päätoimeni. Syksyllä tulleet uudet peltojen viljavuusanalyysit kertovat, että ehkä olen pitänyt liian suurta varmuusvaraa lannoituksessa tarkastusten pelossa. Varsinkin peltojen fosforivarannot ovat laskussa ja sekä kaliumissa että hivenissä on parannettavaa. Olen ollut huomaavinani, että puutteet ravinteista näkyvät jo karjan terveystilanteen huonontumisena. Jatkossa täytyy kiinnittää erityishuomio lannoituksen tasapainoisuuteen.

 

Esa Kotala

Maitosuomen hallituksen puheenjohtaja


Takaisin uutisiin