Puhelinvaihde: 010 381 147
Osuuskunta Maitosuomi
Extranet login Extranet login
Osuuskunta Maitosuomi

Ajankohtaista

Alkaneen vuoden näkymät viime vuotta hankalammat


28.01.

Mennyt vuosi alkoi varsin hyvissä merkeissä, edellisen vuoden loppupuolella tehtyjen 3 sentin hinnankorotusten jälkeen. Alkuvuoden aikana Valion myynti pysyi hyvänä ja Venäjän liiketoiminta jopa vahvistui ruplan heikkenemisestä huolimatta, kun valuuttakurssin muutos pystyttiin huomioimaan hinnoissa Venäjällä.

 

Suurvaltapolitiikassa alkoi kuitenkin uusi vaihe ja EU:ssa nähtiin tarpeelliseksi vasta Venäjän aluepolitiikan muuttumiseen kaupallisilla ym. pakotteilla. Vastaus tuli myös nopeasti ja ”länsiblokkiin” kuuluvien maiden elintarvikevienti venäjälle kiellettiin käytännössä kokonaan 7.8.2014. Valion osalta se tarkoitti oikeastaan kaikkea muuta vientiä paitsi lastenruokia ja mehuja. Tämä johti siihen, että Valio menetti merkittävän osan liikevaihdostaan ja joutui laskemaan tilityshintaansa syyskuun alussa 6 senttiä. Tästä ovat osuuskunnat kompensoineet tilityksissä 2 senttiä. Maitosuomen kuten muidenkin Valion osuuskuntien osalta se tarkoittaa sitä, että jälkitiliä on maksettu etupainotteisesti. Tuottajatilityksessä vaikutus tammikuun 2015 loppuun saakka oli siis - 4 senttiä.

 

Koska Venäjän liiketoiminnan merkitys Valiolle oli suuri, oli myös ensi-iskun vaikutus iso. Sen jälkeen, jo ennen Venäjän rajan sulkeutumista vientituotteissa alkanut markkinahintojen luisuminen jyrkentyi nopeasti ja se on yhä heikentänyt kannattavuutta. Suomessa rasite on pääasiassa kohdistunut Valioon, koska se yksin joutuu viemään ylimääräisen maidon (1/4 osa koko Suomen tuotannosta) tällä hetkellä todella matalahintaisille vientimarkkinoille. Kasvaneen tuonnin takia Valio vie ulos Suomesta tällä hetkellä lähes 30 % koko maan maidontuotannosta.

 

Ainoa meijeritoiminta kotimaassa, joka ei ole tähän mennessä kärsinyt huonosta markkinatilanteesta on perusmaidon pakkaaminen, jossa ei Kilpailu- ja kuluttajaviraston linjauksen jälkeen ole käytännössä ollut kilpailua. Kohtuuden nimissä pitäisi myös vientivastuuta jakaa samankaltaisella viranomaispäätöksellä muillekin markkinatoimijoille.

 

Tuottajahinta laskee

Markkinahintojen jatkuva heikkeneminen on johtanut jo maitokriisiin koko EU:n alueella. Poistuva kiintiöjärjestelmä lisää vielä painetta kriisin syvenemiseen. Monet EU-maat ovat lisäämässä maidontuotantoaan lähes hallitsemattomasti. Tuottajahintataso Euroopassa on pudonnut yleisesti 30 senttiin ja esim. Ruotsissa tammikuun alusta jo 28 senttiin ja siellä ennustetaan hinnan yhä laskevan. Valiokaan ei ole näissä tapahtumissa ulkopuolinen vaan mitä suurimmassa määrin tapahtumat vaikuttavat myös sen liiketoimintaan ja maksukykyyn. Tämän vuoksi Valio ja Valion osuuskunnat ovat joutuneet tekemään päätöksen maidon hinnan 5,3 sentin alentamisesta 1.2.2015 alkaen. Maidon perushinta on tämän mukaisesti helmikuun alusta 35 senttiä litralta.

 

Vaikka myönteistä eroa naapurimaiden hintatasoon on tämänkin jälkeen, on hinta meilläkin jo tietysti liian matala tilojen kustannustasoon nähden. Kun loppuvuodelle ennustetaan suhdanteen paranevan, niin mitä yhtenäisempänä meijerikenttä pysyy, sitä paremmat mahdollisuudet on taas päästä kestävään nousuun hinnoissa.


Takaisin uutisiin